Drvena sečka

Drvena sečka

Holz Tim nudi uslugu proizvodnje drvene sečke od mekog i tvrdog drveta, granulacije od G20 do G50.

Isporuku i transport drvenu sečku vršimo na kućnu adresu koristeći specijalne kamione sa samoistovarnom prikolicom od 95 prm.

Sečka je materijal koji se dobija obradom i usitnjavanjem drvenih trupaca. Ova vrsta drvene biomase ima široku primenu u različitim industrijama.

Jedna od glavnih primena drvene sečke je u energetici. Koristi se kao biogorivo za proizvodnju toplotne energije. Ova vrsta biomase smatra se obnovljivim izvorom energije jer se proizvodi od drveta i doprinosi smanjenju emisija štetnih gasova u usporedbi sa fosilnim gorivima.

Drvena sečka se takođe koristi kao sirovina za proizvodnju biogoriva poput drvenog pelete ili briketa koji se koriste kao zamena za fosilna goriva.